Özlem Bozkan

Özlem Bozkan

Psk. Özlem Bozkan   

                                                                                                             

 

Aile danışmanı uzman psikolog Özlem Bozkan 2012 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü’nden onur öğrencisi olarak, 2017 yılında ise Ege Üniversitesi Aile Danışmanlığı yüksek lisans programından mezun olmuştur.
Lisans eğitimi süresince, GATA ve Kocaeli Üniversitesi Psikiyatri servislerinde stajlarını tamamlamış, ODTÜ Öğrenci Gelişim ve Psikolojik Danışmanlık merkezinde aktif rol oynamıştır.  2012 yılında değişim programı ile Avusturya  Graz Üniversitesi’nde  çalışmalarına devam etmiş, 2014 yılında ise Almanya Ruhr Üniversitesi’nde 6 aylık süren bir nöropsikoloji programına katılmıştır. Yüksek lisans eğitimi süresince Anne-baba-çocuk iletişimi, aile içi şiddet, çocuklarda bilişsel terapi uygulamaları üzerine çalışmalar yapmış ve bu konular hakkında seminerler vermiştir.
2013 yılının Nisan ayından itibaren Dünya Psikolojik danışmanlık merkezi’nde,  çocuk ve ergenlere yönelik özel eğitim ve bilişsel terapi alanlarında çalışmalar yürütmektedir. Çocuk ve ergenlerde özgül öğrenme güçlüğü, dikkat ve hiperaktivite bozukluğu ve sosyal beceri eğitimi uzmanlık alanları arasında yer almaktadır. Anne-baba- çocuk etkileşimine,  aile içi iletişimine ve anne-baba tutumlarına yönelik uygulamalarını sürdürmektedir.

 

Araştırmaları:

 

  • The Effects of Facial Symmetry on Mate Selection
  • Thought Suppression and Love
  • The Effects of Introversion on Emotional Stroop Task
  • The Relationship Between Demographic Factors and Media Use
  • Aile Hayatı ve Çocuk Yetiştirme Tutumları ile 4-18 yaş Çocuk ve Gençlerin Davranışlarının Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

 

Üye Olduğu Mesleki Kuruluş ve Dernekler:

 

  • Türkiye Psikologlar Derneği
  • Ege Üniversitesi Psikoloji Kulübü
  • ODTÜ Mezunlar Derneği