Leyla Ak

Leyla Ak

Erg.Leyla AK   

                                                                                                             
 

Lisans eğitimini Üsküdar Üniversitesi Ergoterapive Psikoloji bölümleriyle tamamlamıştır(2017). Eğitim sürecinde;  Kartal Dr.Lütfi Kırdar Eğitim Araştırma Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi,ScandicOccupationalTherapy, NP Beyin Hastanesi, Erenköy Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Duyusal Akademi, Koç Üniversitesi Engelli ve Ailelerine Destek Merkezi, Meva Huzurevinde staj görevlerini tamamlamıştır.

Üsküdar Üniversitesinden; Müzik ve Dans/Hareket Terapisinin Ergoterapi de Bireylerin Aktivite Katılım Performansına Etkisi adlı bitirme projesiyle mezun olmuştur.

Staj sürecinde;yaygın gelişimsel bozukluğu,mentalretardasyon, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, gelişim geriliği ve özel öğrenme güçlüğü olan çocuklarla çalışmıştır. Ayrıca engelli bireylerle, madde bağımlılığı olan bireylerle ve kronik ruhsal bozukluğa sahip bireylerle çalışmalarda bulunmuştur.

Ağırlıklı olarak; pediatride ergoterapi alanında çalışmalarını sürdürmektedir.

Çalışma alanları; günlük yaşam da öğrenmenin alt temelini oluşturan;duyu bütünleme eğitimi,dikkat, planlama becerileri, problem çözme becerileri, kognitif algısal beceriler,postür, denge, ince motor beceriler, kaba motor beceriler, görsel motor kontrol,görsel uzaysal algılama, toplumsal entegrasyon ve sosyal beceriler üzerine çalışmalarda bulunmaktadır.

Eğitimler ve Kongreler

Uluslararası katılımlı 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi

Duyu Bütünleme Derneği Duyu Bütünleme Sürecini Anlamak Semineri

Uluslararası Montessori Konferansı

Uluslararası Katılımlı Müzik Terapi Sempozyumu

İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Öncesi Eğitim Zirvesi

Ulusal Şiddet ve Travmayı Önleyici Çalışmalar Kongresi

Öncü Eğitimciler Derneği 3. Eğitici Oyunlar Zirvesi

Üsküdar Üniversitesi Engellilerde Erişebilirlik ve Ulaşılabilirlik Sempozyumu

1 Ulusal Nöropsikofelsefe Sempozyumu

Ruh Sağlığı Derneği Kısa Süreli Çözüm Odaklı Danışmanlık Eğitimi

5.Uluslararası Evrim Kongresi

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü İş ve Sosyal Hayatta İletişim

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Kişisel Gelişim